Služby


  • dodávka tepla, vody, elektriny,...
  • prevádzka výťahov
  • upratovanie spoločných priestorov
  • havarijná služba (voda, kúrenie, elektro) - 055 / 6969272
  • požiarná ochrana
  • deratizácia
  • poistenie
  • úver na obnovu bytového domu